martes, 5 de julio de 2011

11OnesONze XQe SI
comercial ........
va a cambiar .....? ha cambiado ? está cambiando?
lo cambiamos nosotr@s ?
 

sistemas de información geográfica al servicio de Transitrarios y Consignatarios 
Lo único permanente es el cambio ......... y l@s Amig@s!!

sinergias amig@s 


el cambio !!!! Mapas de oportunidades !!!!

Competir, col·laborar, canviar. Tecnologia i talent en la nova societat global 

Ja fa 2 anys
  • La Presidenta de IBM  va exposar la seva posició davant els reptes als quals han de fer front les empreses d’avui dia. Segons Moraleda, “la innovació en models de negoci s’erigeix com l’element competitiu de major durabilitat en el temps, millor que les innovacions tradicionals.” A més, com a dada anecdòtica, ha comentat que “s’envien més sms en un dia que persones hi ha al món”
  • En Google existeix alguna cosa que dir respecte a qualsevol punt del planeta.

11OnesONze Numeros y Letras paran tu crisis

pXQèNO? Deixes Estela al teu voltant?